Psalm de Paşti - de Adrian Păunescu

9.0/10 - 167 de voturi
Psalm de Paşti

Ce bine mi-e a-ţi recunoaşte

Ştergarul alb de in la porţi,

Te-ai pregătit şi tu de Paşte,

Hristos a înviat din morţi.

Pe mal de râu mai cântă broaşte

Şi râul cântă-n contraforţi,

Reânviem şi noi de Paşte,

Hristos a înviat din morţi.

A re-nvia, a te mai naşte

E darul crudei tale sorţi,

Să ne privim în ochi de Paşte,

Hristos a înviat din morţi.

Asinul ce pe pietre paşte

Te reînvaţă să suporţi,

Şi ani pustii, şi Zi de Paşte,

Hristos a înviat din morţi.

Şi vom muri, şi ne vom naşte,

Şi plini de sorţi, şi fără sorţi,

Dar vom avea o Zi de Paşte,

Hristos a înviat din morţi.

Mă poţi vedea, te pot cunoaşte,

Cum mă comport, cum te comporţi,

Când prin lumina grea de Paşte,

Hristos a înviat din morţi.

Creştine, ca să poţi renaşte,

Deschide crucii orice porţi,

Rectitoreşte-te de Paşte,

Hristos a înviat din morţi.