Taină de toamnă - de Adrian Păunescu

7.0/10 - 171 de voturi
Taină de toamnă

Desculţ prin întîiele brume,

Bătrân de atâta tristeţe,

Să ies dintr-o dată în lume,

Cinismul ceva să mă-nveţe.

Cu ochii sticlind ca pisica

Să sar pe pierduta redută

Şi nici să nu ştiu de nimica

Din care şi viermii se mută.

Adio, prea buna mea doamnă,

Nimic despre noi nu se ştie,

Dar sânt proclamaţii de toamnă

Afişe de pneumonie.

Copii tuşesc măgăreşte,

Bătrânii tuşesc, dar tabagic,

La toţi tensiunea ne creşte

Finalul de veac este tragic.

La cârmele lor iluzorii

Pun ţările oameni de paie,

Trăind sub regimul terorii

Pământul e plin de războaie.

La ce ţi-aş mai ţine iubire

Când totul în jur este moarte,

Când linia vieţii-i subţire

Şi nici nu conduce departe.

Mai bine desculţi peste brume

Purtând terfeloage, nu haine,

Să plec pe vecie în lume

Robit pământeştilor taine.

Adio, e toamnă în toate,

Simt sarea în lacrimi la mine,

Pe buzele mele crăpate

Mai arde-un sărut în ruine.

Dar ce-ţi mai spun amănunte,

Esenţa e dorul de fugă

Prin brumele marelui munte

Cu toţi filozofii în rugă.

Şi-apoi să se-nchidă de-a pururi

Pădure şi noapte şi brume,

Să-mi pierd orice fel de contururi

Să merg ca legenda prin lume.