Dimineaţa - de Emilia Plugaru

7.0/10 - 159 de voturi
Dimineaţa

Cerul nu mai e cu stele,

E-nceput de dimineaţă,

Luna se topeşte-n zare,

Tristă-i, palidă la faţă.

Bezna nopţii se destramă,

Undeva, în depărtare,

C-o năframă de lumină,

Soarele pe cer apare.

Într-un car plin cu jăratic

Mândru, arzător soseşte,

Iată-i peste deal văpaia,

Se ridică, izbucneşte!

Curg prin iarbă raze blânde,

Se trezesc fluturi şi gâze,

Cor de păsărele-n crânguri,

Roua tremură pe frunze.

De prin văi valul de ceaţă

Se topeşte ca un fum,

Colo-n sat, de dimineaţă,

Vesel iar porneşte-un drum…