Faptul zilei - de George Coşbuc

7.0/10 - 173 de voturi
Faptul zilei

Ca lacrima-i limpede cerul

Şi-aproape de ziuă. Frumos

Stă-n mijlocul bolţii Oierul,

Luceafăru-i gata s-apună,

Iar Carul spre creştet se suie

Cu oiştea-n jos.

Şi doarme şi apa şi vântul.

Iar spaima şi oştile ei

Ţin mort, subt călcâie, pământul.

Şi-atâta e roua ce-o plânge

Câmpia, că-n palme-o poţi strânge

Ca-n cupă s-o bei.

Pe-ncetul tăria-nflorită

Cu galben ca strugurii copţi

S-albeşte din clipă-n clipită.

Pe culmi întunerecul piere,

Dar valea e-n neagra putere,

A umedei nopţi.

Pe sus, pe pustiile jgheaburi,

Prin râpele munţilor suri,

Zac zmeii cu trupul de aburi,

Şi ceaţa prin noapte-nchegată

Stă-n hainele morţii-mbrăcată

Pe-albastrele păduri.

Dar vântul cel fără de pace

Începe să cânte-n brădet –

Şi tot mai lumină se face;

S-albeşte strâmtoarea cărării,

Pe rând depărtările zării

S-apropie încet.

Văd clăile-n câmp, pe coline

Cunosc singuratecii ulmi,

Şi-acum, la lumina ce vine,

Încep să se mişte greoaie,

Făpturi purtătoare de ploaie,

Se urcă pe culmi.

Din stânga, din dreapta, din faţă,

Din râpi şi pe-o sută de căi,

Ies dungi plutitoare de ceaţă

Şi-n cale s-adună cărunte

Târându-se alene spre munte

De-a lungul prin văi.

E-n flacără bolta senină,

Şi fără întrerupere-acum

Se varsă tăcută lumină,

Se varsă grăbită, se-ntinde

Pe dealuri, pe coaste, s-aprinde

Pe şesuri, pe drum.

Şi parcă străbate-o săgeată

De-a lungul câmpiilor reci –

O dungă de soare s-arată,

Şi-i creşte pe şesuri lucirea,

Şi iată-l în toată mărirea

Puterii pe veci!

Murmurul din dealuri pătrunde

Prin văi, şi din vale-n păduri;

Ca-n farmec, eu nu ştiu de unde

E plin de mişcare pământul,

Şi cântă şi codrul şi vântul

Şi-o mie de guri.

Ici oameni cu coasa pe umăr,

Şi fete cu secera în brâu,

Iar gloata cea fără de număr

A celor de-o sută de neamuri

Se joacă-n arinii cu ramuri

Întinse pe râu.

Şi care, şi turme-n pripoare

Pe umede coaste răsar –

Sunt toate-ale tale, tu Soare!

Făptură tu dând dimineţii,

Eşti singur fiinţa vieţii

Şi-al lumii altar…