Imn - de George Coşbuc

8.0/10 - 198 de voturi
Imn

Regelui nostru şi-acum

Şi pururi mărire şi-onoare!

Din cer serafimii scoboare

Cu săbii de foc să-nconjoare

Şi sfânta-i persoană şi tronul,

Şi pace să fie-al său drum!

Şi pace-al său drum

Să-i fie,

Şi faima-l urmeze ‘n vecie!

Glorie-urmaşilor săi!

Să poarte prin veacuri cu fală

Coroana şi haina regală,

S’oprească duşmanii ‘n năvală

Şi, mândri, Române, să’nalţe

Renumele fiilor tăi!

Al fiilor tăi

Renume,

Din margini la margini de lume!

Ţie salutul suprem,

Pământule-al ţării străbune!

Eroic fanfara răsune,

Din munţi şi din văi să s’adune

Să-şi apere steagul voinicii

Şi limba şi legea ce-avem –

O limbă ce-avem

Şi-o lege,

Şi-o patrie sfântă şi-un Rege!