Lângă leagăn - de George Coşbuc

8.0/10 - 170 de voturi
Lângă leagăn

Dormi acum, odorul mamei,

Dormi că eşti pe prag,

Strânse-n aripa năframei

Flori de rug ţi-am pus, din vale

Roşii strămături de bete,

Să fii drag aşa la fete,

Cum eşti drag măicuţei tale,

Dragul mamei, drag.

Ieri pe când cântau cocoşii,

Peste piept ţi-am pus

La cămaşă panglici roşii,

De deochi, ca el să piară

Unde spaime-l înspăimântă

Şi cocoşii-n zori nu-i cântă

Să rămâi curat, ca faţa

Soarelui de sus.

Dormi în pace şi te scoală

Tânăr plugărel!

Azi prin somn mi-ai râs în poală

Şi te-am dus plângând sub cruce.

Maica Domnului când vine

Pune-o mână peste tine,

Măr de aur ea-ţi aduce

Să te joci cu el.

Nouă luni în zori, pe rouă,

Tot ţi-am descântat,

Joi curate, alte nouă

Să ai inimă curată

Şi să fii păzit de ele,

Şapte stele, logostele

Fie-ţi scrise-n cer şi-o fată

Mândră de-mpărat.

M-am rugat de ursitoare

Pentru capul tău,

S-odrăsleşti, ca rupt din soare,

Toată lumea să te placă;

Dar nici fapt şi pus-din-ură,

Nici un fel de-aruncătură,

Nici un farmec să nu-ţi facă

Nici un rău.

Dormi, plugarul meu, în pace,

Scumpul meu odor!

Mare-al mamei, te vei face;

Să te văd cu noi la masă,

Şi-alergând cu drag pe luncă

După tatăl tău la muncă,

Tânăr voinicel, prin casă

Mamei de-ajutor!

Uite-l ici şi-ntr-altă parte,

Ochii-n cap îi fug;

Îl trimiţi şi-i şi departe

S-aduci poala cu surcele.

Ş-aduci apa cu cofiţa,

Tatei să-i deschizi portiţa

Când se-ntoarce, frânt de trudă

Seara de la plug!

O, de te-aş vedea eu mare,

Să mă duc şi eu

La amiază cu demâncare

Unde-ţi fi, la plug, la coasă!

Să-mi ochesc atunci la horă

Dintre-atâtea fete-o noră

Dormi şi creşti, şi fă-te mare

Plugăraşul meu!