Patria română - de George Coşbuc

9.0/10 - 108 de voturi
Patria română

Patria ne-a fost pământul

Unde ne-au trăit strămoşii,

Cei ce te-au bătut pe tine,

Baiazide, la Rovine,

Şi la Neajlov te făcură

Fără dinţi, Sinane, n gură,

Şi punând duşmanii-n juguri

Ei au frământat sub pluguri

Sângele Dumbrăvii-Roşii.

Asta-i patria română

Unde-au vitejit strămoşii!

Patria ne e pământul

Celor ce suntem în viaţă,

Cei ce ne iubim frăţeşte,

Ne dăm mâna româneşte:

Numai noi cu acelaşi nume,

Numai noi români pe lume

Toţi de-aceeaşi soartă dată,

Suspinând cu toţi odată

Şi-având toţi o bucurie;

Asta-i patria română

Şi ea sfântă să ne fie!

Patria ne-o fi pământul

Unde ne-or trăi nepoţii,

Şi-ntr-o mândră Românie

De-o vrea cerul, în vecie,

S-or lupta să ne păzească

Limba, legea românească

Şi vor face tot mai mare

Tot ce românismul are:

Asta-i patria cea dragă

Şi-i dăm patriei române

Inima şi viaţa-ntreagă.