Sus inima - de George Coşbuc

7.0/10 - 112 de voturi
Sus inima

Avem o mândră ţară

Prin timpi de jale-amară

Strămoşii se luptară

S-o scape de stăpâni.

Azi singur noi, românii

Suntem în ea stăpânii,

Sus inima, români!

O lege-avem străbună

Prin veacuri de furtună

Ea n-a putut s-apună

Strivită de păgâni.

Ne-a fost Cel-Sfânt tărie

Şi-n veci o să ne fie:

Sus inima, români!

În ţara românească

De-a pururi să trăiască

Credinţa strămoşească

Şi graiul din bătrâni.

Spre Domnul ţării gândul

De-a pururi noi avându-l,

Sus inima, români!