Când te-am văzut, Verena… - de Mihai Eminescu

7.0/10 - 136 de voturi
Când te-am văzut, Verena…

Când te-am văzut, Verena, atunci am zis în sine-mi

Zăvor voi pune minţii-mi, simţirii mele lacăt,

Să nu pătrundă dulce zâmbirea ta din treacăt

Prin uşile gândirii, cămara tristei inimi.

Căci nu voiam să ardă pe-al patimilor rug

Al gândurilor sânge şi sufletu-n cântare-mi;

Şi nu voiam a vieţii iluzie s-o sfarmi

Cu ochii tăi de-un dulce, puternic vicleşug.

Te miri atunci, crăiasă, când tu zâmbeşti, că tac:

Eu idolului mândru scot ochii blânzi de şarpe,

La rodul gurii tale gândirile-mi sunt sterpe,

De cărnurile albe eu fălcile-ţi dezbrac.

Şi pielea de deasupra şi buzele le tai.

Hidoasa căpăţână de păru-i despoiată,

Din sânge şi din flegmă scârbos e închegată.

O, ce rămase-atuncea înaintea minţii-mi? Vai!

Nu-mi mrejuiai gândirea cu perii tăi cei deşi,

Nu-mi pătrundeai, tu idol, în gând vreodinioară;

Pentru că porţi pe oase un obrăzar de ceară,

Păreai a fi-nceputul frumos al unui leş.

Oricât fii mlădioasă, oricum fie-al tău port,

Şi blândă ca un înger de-ai fi cântat în psalme,

Sau dacă o heteră jucând băteai din palme,

Priveam deopotrivă c-un rece ochi de mort.

De dulcea iscodire eu mă feream în laturi.

În veci cătam în suflet mânia s-o întărt,

Ca lumea ş-a ei chipuri să-mi pară vis deşert

De muiereşti cuvinte şi lunecoase sfaturi.

Uşor te biruieşte poftirea frumuseţii,

Ziceam – şi o privire din arcul cel cu gene

Te-nvaţă crud durerea fiinţei pământene

Şi-n inimă îţi bagă el viermele vieţii.

Venin e sărutarea păgânei zâne Vineri,

Care aruncă-n inimi săgeţile-ndulcirii,

Dezbărbătează mintea cu vălul amăgirii –

Deci în zădar ţi-i gura frumoasă, ochii tineri.

Decât să-ntind privirea-mi, ca mâni fără de trup,

Să caut cu ei dulcea a ochilor tăi vrajă,

În porţile acestea mi-oi pune mâna strajă,

De nu atunci din frunte-mi mai bine să mi-i rup.