Corbac - de Vasile Alecsandri

9.0/10 - 110 de voturi
Corbac

Corbac zace la-nchisoare

De trei ani lipsiţi de soare,

În oraş la Ţarigrad,

În beci la sultan Murad.

El oftează şi jeleşte

Şi prin gratii tot priveşte

Când la nori purtaţi de vânt

Care plouă pe pământ,

Când la cârduri de cocoare

Ce mereu zbor către soare.

Iată, mări, că-ntr-un nor

El zărea un corbuşor

Ce pe sus tot croncănea

Şi din aripi tot bătea.

„Alelei! Corbac zicea,

Căci n-am durdă, pui de corb,

Sângele să mi ţi-l sorb!

Ce tot zbori şi croncăneşti?

Ori pe mine mă jeleşti,

Ori de mine tu-ţi baţi joc?

Rămânere-ai fără cioc,

Şi ţi-ar cădea unghiile

Să n-acaţi cu dânsele!”

Corbul cât îl auzea

Din cel nor se repezea,

Pe fereastră se lăsa

Şi pe limbă-i cuvânta:

„Corbăcele, dragul meu!

Ce mă blestemi aşa rău?

Că umblu de rândul tău

De trei ani fără-ncetare

De când zaci la închisoare.

Maică-ta mi-a poruncit

Să tot zbor neobosit

Pe spinarea vântului

În jurul pământului,

Să te aflu, ca să ştiu

De eşti mort sau de eşti viu.”

„Alei, corbe, de-i aşa,

Eu nu te-oi mai blestema,

Ci cu lacrimi te-oi ruga

Ca să faci pe gândul meu

Să-mi aduci cu pliscul tău

Cinci fuioare de mătase

De la mama, de acasă

Ş-încă iarba-fierului

Din codrul Neferului.”

Corbul iute-n zbor sărea

Cât pe cer el se zărea

Mai întâi ca un porumb,

Apoi numai cât un plumb,

Până ce-n zare ajungea

Şi din zare se ştergea.

Două zile nu trecea,

Corbuşorul se-ntorcea

Şi cu pliscul aducea

Cinci fuioare de mătase

Cea mai bună şi aleasă,

Ş-încă iarba fierului

Din codrul Neferului.

„Alei! corbuşorul meu!

De-a vrea sfântul Dumnezeu

În cea lume să scap eu,

Jur să mi te înfrăţesc

Şi să mi te tot hrănesc

Nu cu carne păsărească,

Ci cu carne păgânească,

Nici cu sânge păsăresc,

Dar cu sânge păgânesc!”

Corbea timpul nu pierdea,

El mătasea o torcea,

Lungă funie-o făcea

Şi de gratii o prindea,

Apoi când noaptea cădea,

El cu iarba cea de fier

Atingea gratii de fier;

Gratiile, ca de foc,

Se topeau toate pe loc.

Numai una rămânea

Care funia ţinea.

Dacă vedea şi vedea,

Corbac timpul nu pierdea.

Funia şi-o apuca,

Pe funie luneca,

Legănat mereu în vânt

Până ce da de pământ,

Apoi el se depărta

Şi din gură cuvânta:

„Corbe, corbe, frăţior,

Mergi la maica cea cu dor

Şi-i du veste c-am scăpat

De la loc întunecat,

Şi de-acum ca să mă-mpac,

Eu din funie-am să fac

Colan mândru pentru turci,

Ca să mi-i ridic în furci!”