Dor de călătorie - de Vasile Alecsandri

8.0/10 - 110 de voturi
Dor de călătorie

Primăvara cea verzie

Cu cosiţa-i aurie

Mi-au sosit voios în ţară,

Drăguliţa primăvară!

Ş-au adus un dulce soare,

Ş-un sân plin de lăcrimioare.

Ş-au adus o lună plină

Ca s-o scalde în lumină.

Lunca râde şi-nverzeşte,

Doru-n suflet se trezeşte.

Izvoraşul curge-n vale

Şi-mi aduce dor de cale.

Daţi-mi, daţi-mi aripioare,

C-aud glasuri de cucoare.

Daţi-mi aripi sprintenele,

C-aud glas de rândunele.

Să mă duc în depărtare

Peste munţi şi peste mare.

Să mă duc în lumea-ntreagă

Ca o pasere pribeagă.

Duce m-aş în cale lungă,

Dor să nu mă mai ajungă!

Duce m-aş şi m-aş tot duce,

Dor să nu mă mai apuce!