La moartea lui P. Cazimir - de Vasile Alecsandri

7.0/10 - 147 de voturi
La moartea lui P. Cazimir

Din ramura plăpândă a tinerimii tale,

O, ţara mea duioasă!

A mai căzut o floare, te-a părăsit în jale,

În jale dureroasă.

Sărmană, tristă mumă, copii-ţi de iubire

Te lasă fără vreme!

Ei cad, seceraţi grabnic de-a morţii grea lovire,

Pe sânul tău ce geme.

Ce vânt amar de moarte, vai, suflă peste tine,

De suferă şi moare

Orice de-abia înverzeşte sub dulcele-ţi lumini,

Orice-i de-abia în floare?

Fatală, crudă soartă! Tot ce e drag în lume,

Curând din lume pere!

Ferice care lasă măcar un dulce nume

L-a patriei durere!