La Palestro - de Vasile Alecsandri

8.0/10 - 169 de voturi
La Palestro

Pe deal, la Palestre, vitejii Zuavi,

Bersalierii sprinteni, Vânătorii bravi.

In oastea germană s-aruncă împreună

Şi cu al lor sânge sting focul ce tună.

Dar cine-i mai aprig, mai brav luptător?

E Regele însuşi, eroul Victor!

Cu calul său falnic, cu lunga sa pală

De trei ori în duşmani dă singur năvală!

Calu-i ud de sânge până la genunchi,

Pala-i roş văpsită până la mănunchi!

*

Devale-n capela Madonei slăvite

O mamă duioasă cu haine cernite

Se-nchină şi-nvaţă copilul ei blând

In zgomotul luptei să zică rugând:

„O! Santa Madona! tu l-al cărei nume

Dulcea mângâiere se coboară în lume!

Aduc la picioare-ţi cu-adâncă uimire

Inima-mi curată, plină de iubire,

Ca o floare vie, ca o floare nouă

Care îţi închină şi parfum şi rouă.

Ascultă-o, Madonă, ruga mea duioasă

Pentru a mea ţară atât de frumoasă!

Pentru omenirea ce plânge-n durere

Şi pentru-a Veneţii liberă-nviere.

Dă patriei mele glorie, mărire,

Pe duşmanii noştri scoate-i din orbire,

Şi mie-mi dă braţe ca să pot combate

Cu cei mari de-a valma pentru libertate!”

*

Pe câmpul de moarte, pe câmp de onor

Regele înalţă steag învingător.

Zuavi împrejuru-i cu glas triumfal

Pe rege-l proclamă al lor Caporal!

Şi copilul strigă cu suflet de om!

„Să trăieşti o! Victor, Rege-galantom!”