Mihu copilul - de Vasile Alecsandri

7.0/10 - 169 de voturi
Mihu copilul

La dealul Bărbat,

Pe drumul săpat,

Merge hăulind,

Merge chiuind

Mihu copilaş,

Mândru Păunaş,

Păunaş de frunte,

Copilaş de munte.

Merge el cântând,

Din cobuz sunând,

Codrii dezmierzând

Din cobuz de os

Ce sună frumos.

Merge cel voinic

Pe-un murguşor mic

Prin miezul nopţii,

Prin codrul Herţei.

Mult e frunza deasă,

Noaptea-ntunecoasă,

Şi calea pietroasă!

Dar când se urca

Şi murgul călca

Piatra scăpăra,

Noaptea lumina,

Noaptea ca ziua.

Merge, mări, merge,

Ş-urma li se şterge

Printre frunze căzute

Pe cărări pierdute.

Merge tot mereu

Voinicelul meu,

Din frunze pocnind,

Codrii vechi trezind

Şi mereu grăind:

„Hai, murgule, hai,

Pe coastă de plai,

Ce laşi tu drumul

Ş-apuci colnicul?

Ori zaua te-apasă,

Ori şaua te-ndeasă,

Ori frâul cu fluturi,

Ori scumpele rafturi,

Ori armele mele

Ce lucesc ca stele,

De duci aşa greu

Trupuşorul meu?”

„Zaua nu mă-ndeasă,

Şaua nu m-apasă,

Frâul nu mă strânge,

Chinga nu mă frânge,

Dar ce mă apasă

Şi-n drum nu mă lasă,

Că s-aţin pe-aici

Patruzeci şi cinci,

Cincizeci fără cinci

De haiduci levinţi

Duşi de la părinţi

De când erau mici

La codru-n potici.

Ş-acum se găsesc

De benchetuiesc

La valea adâncă,

La muchie de stâncă,

La des păltiniş,

Mărunt aluniş;

La masă de piatră,

În patru crăpată,

Cu sârmă legată,

Cu slove săpată,

Cu slove de carte

Cu aur suflate.

Iar la masă, şede

armonioasă.

Gata să te prade

Ianuş Ungurean,

Vechiul hoţoman,

Cu barba zburlită,

De rele-nvechită,

Până-n brâu lungită,

Cu brâu-nvelită.

El are, măi frate,

Săbii lungi şi late,

Durdă ghintuită,

Inimă-oţelită.

Şi mai are încă

Pe-mprejur de stâncă

Voinicei levinţi

Cu armele-n dinţi.

Feciori buni de mână,

Căliţi, tari de vână.

Flăcăi groşi în ceafă,

Voinici fără de leafă!

Cu chivere nalte,

Cu cozile late

Lăsate pe spate.

Ei te-or auzi

Şi s-or repezi,

Şi amar de tine

Şi amar de mine!”

„Hai, murgule, hai

Pe coastă de plai,

Lasă colnicul

Ş-apucă drumul

Că eşti cu Mihul!

Lasă-n urmă-ţi teamă,

Că te iau pe seama

Istor braţe groase,

Groase şi vânoase,

Istuia piept lat,

Lat ş-înfăşurat,

Istui păloşel

Cu buza de-otel.

Unguru-i fălos,

Nu-i primejdios,

Gura lui e mare,

Dar nu muşcă tare.

Câţi sunt ei? cincizeci?

Şaizeci, optzeci,

O sută ş-o mie?

Iasă-n cale-mi, vie

Dacă vor să ştie

Cine e Mihul,

Mihu Copilul!”

Murgul ca gândul

Lasă colnicul

S-apucă drumul.

„Hai, murgule, hai,

Pe coastă de plai

La poiana grasă,

Dumbrava frumoasă

Cu iarbă-nverzită,

Cu flori înflorită!”

II

Iată-n codru, iată,

Că Ianuş deodată,

Cum benchetuieşte

Şi se veseleşte,

Stă, încremeneşte,

Pe gânduri porneşte

Că din când în când

Aude sunând,

Codrii răzbătând

Un mândru cântec,

Cântec de voinic

Ş-un glas de cobuz

Dulce la auz,

De cobuz de os

Ce sună duios.

Şi iată, şi iată

Că Ianuş deodată

Tresare şi sare

Şi zice-n glas mare:

„Voi, vitejilor,

Haraminilor!

Ian staţi ş-ascultaţi

Ş-armele apucaţi,

Că eu cam auz

Un glas de cobuz

Printre frunze sunând,

Codrii dezmierzând.

Deci voi vă grăbiţi,

Curând vă porniţi

Să-i ieşiţi în cale

Pe deal şi pe vale,

La pod, la hârtop,

La lunca de plop,

La potica strâmtă,

La cărarea frântă,

La fântâna lină

Cu apă puţină.

De-a fi vreun viteaz

Cu flori pe obraz,

Să nu mi-l stricaţi,

Ci să mi-l legaţi.

Iar vreun fermecat,

De muieri stricat,

O palmă să-i daţi

Drumul să-i lăsaţi!”

Ungurii pornesc

Şi calea-i opresc.

Iar cât îi zăreşte

Mihu le grăieşte:

„Voi, voinicilor,

Haraminilor,

Cine v-a mânat

Capul v-a mâncat!”

Şi nici că sfârşeşte,

La harţă porneşte

Şi se învârteşte,

Toţi îi risipeşte.

Apoi iar purcede

Prin cel codru verde.

Murgul se urca,

Şi când el călca,

Piatra scăpăra,

Noaptea lumina,

Noaptea ca ziua.

Ianuş cum îl vede,

Din loc se repede:

„Voi, vitejilor,

Haraminilor!

Daţi cu lăncile,

Daţi cu flintele.”

„Lăsaţi flintele,

Lăsaţi lăncile,

Voi, voinicilor,

Haraminilor!

Că eu Mihu sânt,

Şi vreau să vă cânt

Un mândru cântec,

Cântec de voinic

Cum n-aţi auzit

Cât veac aţi trăit.”

III

Iată, mări, iată

Că Mihu deodată

Începe pe loc

A zice cu foc,

Începe uşor

A zice cu dor

Un cântec duios

Atât de frumos,

Munţii că răsun,

Şoimii se adun,

Codrii se trezesc,

Frunzele şoptesc,

Stelele clipesc

Şi-n cale s-opresc!

Iar ungurii mult

Cu drag îl ascult,

Şi Ianuş îndată,

Ca nealtădată,

Glasu-şi îmblânzeşte

Mihului grăieşte,

La masă-l pofteşte.

„Vin’ tu, Mihule,

Vin’, voinicule,

Să benchetuim

Şi să veselim,

S-apoi amândoi

Ne-om lupta noi doi”.

Ei cu toţi s-adun,

La masă se pun

Şi benchetuiesc

Şi se veselesc,

Ploştile ciocnesc,

Vesel chiuiesc.

Dar când au sfârşit

De benchetuit,

Masă de-ospătat,

Vinul de gustat,

Ianuş ungurean,

Mihul moldovean

Deoparte se duc

La luptă s-apuc!

Cruntă-i lupta lor,

Că e pe omor.

Cine c-a pica

Nu s-a mai scula!

Iar ungurii toţi,

Lui Ianuş nepoţi,

Stau de mi-i privesc

Cum mi se-nvârtesc,

Cum mi se smucesc,

Cum mi se trântesc

Ca doi zmei, ca lei,

Ca lei paralei.

Iată, mări, iată

Că Mihu deodată

În loc se opreşte,

Pe Ianuş suceşte,

Sus îl opinteşte,

Jos încă-l izbeşte

Şi-n genunchi îl pune

Şi capu-i răpune.

Iar ungurii toţi,

Lui Ianuş nepoţi,

Stau încremeniţi

De moarte-ngroziţi.

Mihu mi-i trezeşte

Ş-astfel le grăieşte:

„Voi, copiilor,

Haraminilor!

Care s-a afla

De va ridica

Buzduganul meu

Cât este de greu,

Durduliţa mea

Cât este de grea

Şi zalele mele

Cât îmi sunt de grele,

Acela să vie

Cu mine-n frăţie

Ca să vitejească,

Numele să-i crească!”

Ungurii se-ntrec

La pământ se plec

Şi-n zadar se-ncerc!

Nici unul nu poate

Să ridice-n spate

Armele culcate

Cu-aur îmbrăcate,

Cu fier ferecate.

„Voi, mişeilor,

Haraminilor!

Codrul mi-l lăsaţi,

Jugul apucaţi

Că nu sunteţi voi,

Nu sunteţi ca noi

Oameni de mândrie,

Buni de vitejie,

Ci oameni de gloată,

Buni de sapa lată.”

Şi cum zice-ndată

Mihul cel voinic

Cu degetul mic

Armele-şi ridică,

Pleacă pe potică

Cu murgul voios

Prin codrul frunzos.

Şi-n urmă-i vuieşte,

Codrul clocoteşte

De un mândru cântec,

Cântec de voinic,

De-un glas de cobuz

Dulce la auz,

De cobuz de os

Ce sună frumos!