Diverse 🤵 de George Topârceanu

1908 - de George Topârceanu

7.0/10 - 162 de voturi
1908

Bine-ai venit, an nou! – Cu voie bună,

Încrezători ţi-ngenunchem-nainte:

Ne-aduci comoară de speranţe sfinte,

Ori prevestiri grozave de furtună?…

De pretutindeni se ridică şoapte

Şi plâns înăbuşit spre cel ce, ţie,

Înduioşat acum, ţi-a dat solie

Să luminezi odată trista noapte!

Că sunt aici dureri nemângâiate,

Blesteme dureroase, – sunt copii

Flămânzi şi goi, şi casele pustii, –

Sunt cruci de lemn, la margine de sate…

Şi morţii lor aşteaptă de la tine,

An milostiv, în toate să fii darnic –

Şi să le spui că n-au jertfit zadarnic

Atâta sânge, gloanţele haine.

C-au încetat sălbaticele goane, –

Iar dacă sunt colibele cernite,

Copii orfani şi mame văduvite

Nu vor mai plânge, sara, la icoane…

Un glas pornit din inimă curată,

Un tânăr glas te-ntâmpină acum:

Din largul ţării spulberă odată

Mirosul greu de sânge şi de fum.

An nou, an sfânt, – adu belşug în ţară!

Dar să nu lege-n ţernă sângerată

Un rod spurcat, sămânţa cea bogată…

– An sfânt, adu-ni altă primăvară!

Să-nfrâni, cu grija zilelor de mâine,

Nelegiuitul râs al lăcomiei –

Şi din prinosul roadelor câmpiei

Să se hrănească cei ce ne dau pâine.

De fructe multe, pomii încărcaţi

Şi spicul greu de boabe să se rupă!

O, an frumos, – cu bogăţii astupă

Prăpastia deschisă între fraţi!…

Împacă vrajba sufletelor noastre!

Nici plânsu-amar, nici blestemele gurii,

Nici pumnii strânşi de vechiul foc al urii

Să n-ameninţe cerurile-albastre…

Te-om preamări în laude, cu toţii,

O, an al păcii binefăcătoare!

Şi-ţi vor aduce-n veacuri viitoare

Prinosul lor de cinste, strănepoţii!