Fabule pentru copii.

Fabula este o scurtă povestire alegorică, care aparține genului epic, de obicei în versuri, în care autorul, personificând animalele, plantele și lucrurile, satirizează anumite moravuri, deprinderi, mentalități sau greșeli cu scopul de a le îndrepta. Prin fabulă sunt prezentate defectele umane în cel mai comic și ironic mod posibil și reușește să ofere atât copiilor cât și celor mari învățături prețioase. Magia literaturii pentru copii te prinde din nou atunci când devii părinte, așadar, redevenind cititor de cărți pentru cei mici.

Fabula transpune întâmplări din lumea umană în cea animală, dându-le necuvântatoarelor darul vorbirii pentru a putea spune adevăruri supăratoare despre viciile și însușirile umane. Datorita caracterului ironic al fabulei, La Fontaine – marele fabuluist francez - își numea opera : ”O ampla comedie cu mii de vieți în mers / A cărei vasta scena e întregul Univers.” Fabula Bivolul şi coţofana renumita printre copii.