Fabule de Anton Pann

Fabule de Anton Pann

Antonie Pantoleon-Petroveanu a fost unul dintre promotorii literaturii populare culte de la noi din țară, despre care se spune că ar fi fost de etnie romă.

Numele său este mult mai bine cunoscut în varianta românizată și prescurtată, adică Anton Pann, dar se cunosc cu certitudine foarte puține lucruri. Chiar și anul nașterii sale este pus sub semnul întrebării. Se pare că marele poet, compozitor și profesor de muzică religioasă, folclorist și publicist Anton Pann s-ar fi născut cândva între anii 1793-1797.

Sustine proiectul