Poezie pentru copii de 8+ ani 🤵 de Vasile Alecsandri

Legenda lăcrimioarei - de Vasile Alecsandri

9.0/10 - 122 de voturi
Legenda lăcrimioarei

I

În rai nici o minune plăcută nu lipsea.

Văzduhul lin, răcoare, a crini amirosea,

Căci albele potire în veci tot înflorite

Scoteau din a lor sânuri arome nesfârşite.

Lumina era moale şi-ndemnătoare şopţii.

Nici noaptea urma zilei, nici ziua urma nopţii.

Prin arbori cântau păsări, prin aer zburau îngeri,

Şi nu găseau răsunet în el a lumii plângeri;

Căci scris era pe ceruri, pe frunze şi pe unde:

„Nici umbra de durere aice nu pătrunde”.

Pe maluri verzi, frumoase, de râuri limpezite,

Stau sufletele blânde, iubinde, fericite,

Gustând în liniştire cerească veselie

Ce-n fiecare clipă cuprinde-o vecinicie.

Dulce-adăpost de pace, grădină-ncântătoare…

Avea orice minune, dar îi lipsea o floare.

II

Şi iată că soseşte un oaspe de pe lume,

Un suflet alb şi tânăr pe-un nor de dulci parfume;

Iar sufletele toate îi ies lui înainte,

Primindu-1 cu zâmbire, cu gingaşe cuvinte,

Şi-i zic: „În raiul nostru bine-ai sosit, copile!

Curând plecaşi din viaţă! Nu plângi a tale zile?”

„Nu, căci am dat o clipă de viaţă trecătoare

Pe alta mai ferice şi-n veci nepieritoare.”

„Şi nu ţi-e dor acuma de lumea pământească?”

„Nu, căci mai mult îmi place întinderea cerească.”

„Cum? Nu laşi nici o jale pe urma ta duioasă?”

„Ah! las o mamă scumpă, o mamă drăgăstoasă

Şi vecinic după dânsa voi plânge cu durere!”

Zicând, copilul plânge, lipsit de mângâiere,

Şi lacrimile-i calde se schimbă-n lăcrimioare.

De-atunci nu mai e lipsă în rai de nici o floare!