Fănuş Neagu la 61 de ani - de Adrian Păunescu

7.0/10 - 181 de voturi
Fănuş Neagu la 61 de ani

Cerneala putrezeşte-n călimări,

În beciuri, vinul nostru reânvie,

Ca să miroasă a lăstari de vie

Şi prin armuri ne trec stafii călări.

Dintre ai noştri, cei mai mulţi s-au stins,

Bizanţul pretutindeni ni se-arată,

Ce scris zadarnic, vremuri de erată,

Stilistică bogată dinadins.

Căderi de roţi de dorul cheii coarbe,

Oprirea va veni, acuş-acuş,

Vai, ce aproape au ajuns cei duşi,

Biblioteca parcă ne resoarbe,

În trista ţară a privirii oarbe,

Amurg valah. Îmbătrânim, Fănuş.