Izolat în legendă - de Adrian Păunescu

9.0/10 - 195 de voturi
Izolat în legendă

Eu nici nu ştiu cu cine mai vorbesc,

Atunci când scriu aicea poezie

Şi dacă tot dezastrul pământesc

Într-adevăr mi se cuvine mie.

Sânt nervii mei ca nişte cai de front

Loviţi din toate părţile de focuri,

Eu însumi sânt sătul de orizont

În scurta aţipire pe alocuri.

De-atâtea drumuri câte am parcurs

Am tălpile tigheluite-n sânge

Şi-aş vrea să dorm o iarnă ca un urs

Şi ochii mei să nu mai poată plânge.

Printre scrisori fără destinatar

Şi mie însumi parcă milă-mi este

Că nu mai are nimenea habar

Şi toţi mă izolează în poveste.