Mai cred - de Adrian Păunescu

8.0/10 - 200 de voturi
Mai cred

Mai cred în primăvară, mai cred în amăgire,

Mai cred în mine însumi, mai vreau să cred în voi,

Prin mugurii aceştia ce crapă de iubire,

Prin trunchiul care urlă de foame de altoi.

E lumea încă-ntreagă, nu sânt pierdute toate,

Mai cred în izbăvire, mai cred în adevăr,

Mai cred în nebunie şi în virginitate,

Mai cred în înviere şi-n florile de măr.

Mai cred că-n orice ziduri va fi şi o fereastră,

Mai cred că-n orice noapte va fi şi-un pic de zi,

Că, de atâta ură, curând ne voum iubi.

Mai cred în forţa noastră şi-n slăbiciunea noastră,

Mai cred în alb şi negru şi tot nu cred în gri,

Cum cred că o grădină nu-ncape într-o glastră.