Miros de contrarii - de Adrian Păunescu

7.0/10 - 130 de voturi
Miros de contrarii

Singurătatea ne face bine,

singurătatea ne dă puteri,

mănâncă astăzi scrumul de ieri

flacăra noastră fără ruşine.

Noi ne mai credem corăbieri

peste abisul mării depline,

Dar picătură de apă nu vine

din ţevăria pe unde-o ceri.

Mari în pretenţii şi-n fapte – mici

ne ţinem rangul, ne vindem gândul,

bietul orgoliu pururi urmându-l,

râvnind acolo ce-avem aici,

şi libertăţii sufletul dându-l

şeile noastre miros a bici.