Ninge din Shakespeare - de Adrian Păunescu

8.0/10 - 133 de voturi
Ninge din Shakespeare

Ninge uitat. Toţi fulgii astăzi daţi-i

Celor săraci, copii să şi-i mintă,

Ninge fără de corp, ca din oglindă,

Cade lumina pe toţi condamnaţii.

Pe toată omenirea suferindă,

Pe toţi duşmanii, ca şi pe toţi fraţii,

Ninge uitat de-atâtea generaţii,

Ninge cu fulgi din lanţul de pe grindă.

Ninge din Shakespeare, cu zădărnicie,

Cu amăgiri, cu desprimăvărare,

Numai groparul limita cunoaşte

Când cu dispreţ el tace-n gura mare.

Ninge cu fulgi pentru lipit sicrie

Şi lumea moare, naşte, moare, naşte….