Imnul studenţilor - de George Coşbuc

9.0/10 - 154 de voturi
Imnul studenţilor

Cântăm libertatea şi numele sfânt

Al ţării străvechi şi-al acestui pământ!

Iubirii de neam, ce de-a pururi ne-a fost

O pavăză-n lupte şi-n pace-adăpost

Cântămu-i supremul ei cântec.

Cu vesele glasuri de tinere firi,

Cuprinşi de-amintirea străbunei măriri,

Spre soare ni-e gândul şi mergem spre el,

Lumina ni-e ţintă şi binele ţel

Trăiască-ne ţara şi neamul!

Cu dreapta-nălţată spre Tatăl de sus

Jurat-am tot ce strămoşii ne-au spus:

Unire-ntre fraţi, şi pe Domn să-l iubim

Şi-altarul de jertf-al naţiunii să fim

Şi sufletul neamului nostru.

Iar dacă protivnicii numelui tău

Cu oşti ar veni ca să-ţi facă vrun rău,

Ridică-te mândră şi nu te-ngrija,

Căci inima noastră e inima ta;

Tu încrede-te în fiii tăi, mamă.

Iar dac-ar pieri de pe-ntregul pământ

Iubirea de neam şi-al credinţei avânt:

Azilul lor vecinic găsindu-l în noi

Le-am creşte, ca iar să le dăm înapoi

Mai tari şi mai trainice lumii.