Nuntă în codru - de George Coşbuc

7.0/10 - 126 de voturi
Nuntă în codru

Ce mai chiu şi chef prin ramuri

Se-ncinsese atunci!

Numai fraţi, şi veri, şi neamuri

De-ar fi fost umpleau o ţară!

Dar aşa, că s-adunară

Şi străini din lunci!

De mă-ntrebi, eu nu ştiu bine,

Alţii poate ştiu –

Ce să-ntrebi calici ca mine!

Ştiu că lumea dintr-o dată,

S-a trezit că-i adunată

Şi c-o duce-n chiu.

Că-ntr-o zi, purtând în mână

Un colac ş-un băţ,

Prepeliţa cea bătrână

S-a pornit şi-n deal şi-n vale,

Şi chema-ntâlnind pe cale

Lumea la ospăţ.

– „Ce-i tu, soro?” – „Ce să fie?

Nuntă mare-n crâng!

N-ai văzut tu veselie

De când eşti şi porţi un nume.

Şi-am plecat trimisă în lume,

Oaspeţii să-i strâng.”

– „Dar pe mire cum îl cheamă,

Cine-i el şi-al cui?”

– „N-auzişi de sturz, bag samă!

Până şi-mpăratul ştie.”

– „Şi-i bogat?” – „Ce-i pe câmpie,

Tot ce vezi, i-al lui!

Iar mireasa! Din cosiţă

Numai flori îi cad.

Mierla e. Şi e pestriţă,

Şi gătită ca o cruce:

Cizme galbene şi-aduce

Tot din Ţarigrad.”

– „Ei, atunci să ştii, vecino,

C-am să viu şi eu.”

– „Păi, de bună seamă, vino!”

Tot aşa, cu voie bună,

Prepeliţa-n sârg adună

Pe nuntaşi mereu.

Şi s-a strâns din zare naltă

Neamul înaripat,

Şi din crâng, şi de la baltă,

Şi din şesuri, de prin grâne;

Ba şi vrăbii mai bătrâne,

Musafiri din sat.

Până-n noapte tot veniră

Şi prin crengi au mas.

Iar în zori se răscoliră,

Şi-n gorun aveau altarul –

Ia închinaţi-mi cu paharul,

Să-mi mai vie glas.

Mă-ntrebaţi de nun? Ei, nunul,

Soare-ntr-adevăr:

Dumnealui, mă rog, păunul!

Nună mare – a fost gaiţa,

Stete acasă păuniţa,

Că-i murise-un văr.

– „Pop-aveau?” Tu, maică sfântă!

Stai să mai vorbeşti?

Ştii pe ciocârlan cum cântă?

Dumnezeu să-i ţie firea!

A-nvăţat trei veri Psaltirea

La vlădici sârbeşti.

Druşte aveau o coţofană

Şi-un cârstei bălţat.

Pitpalacul, nene, n strană!

Iar cădelniţa de aur

O ţinea jupânul graur

Dascălu-nvăţat.

Dar să vezi! La socru mare

Zgomote din zori:

Piţigoiul într-una sare,

Steag pe casă şoimul suie.

Gheunoaia bate cuie

Ca s-anine flori.

Iar prin cuhnii sfat şi vorbă,

Asta s-o vedeţi!

Prepeliţa face ciorbă,

Presurile fac friptură,

Vin sticleţii şi le-o fură,

Dracii de sticleţi!

Şoimii repezi scot în gheare

Carnea din căldări,

Corbul cel cu ciocul tare

Dumicată-n blide-o lasă,

Cintiţoii duc la masă

Rândul de mâncări.

Şi, cu şorţ de jupâneasă,

Rândunele vin

Şi deretică prin casă,

Iar pe mese-aştern prosoape

Şi dau laviţele-aproape,

Cane-aduc cu vin.

Dar te miri tu, prin pahare

Cine le turna?

Cucul sur, că-i meşter mare

La urat şi-nchinăciune,

E proroc şi-ţi ştie spune

Tot ce-o fi şi-o da.

Cântă-n cobză-acum buhaiul

Cel cu gâtul strâmb,

Mierla şuieră cu naiul,

Cu cimpoiul cântă cioara,

Pitulicea cu vioara,

Bufniţa c-o drâmbă.

Codobaturi iuţi ca focul,

Tot bătând din cozi,

Măturară-n clipă locul

Şi făcur-o bătătură,

Şi ce horă mai făcură

Ca la voievozi!

Jucau sârba porumbeii,

Că e jocul lor,

Şi-au luat la joc cârsteii

Pe-o răţuşcă vai de mine! –

Graurul juca pe vine,

Barza-ntr-un picior.

Numai cioara cu cimpoiul,

Tot izbind cu el,

Se bătea cu piţigoiul,

Iar sitarul dup-o uşă

Se certa c-o găinuşă

Pentr-un gândăcel.

Vin de-ar fi, că cearta vine,

Astfel cum s-o zici?

Să te superi tu, creştine,

Pentru dinţii scoşi din gură?

Pentr-un ghiont şi-o îmbrâncitură

Cheful să ţi-l strici?

Şi ţipau de-a valma-n ramuri,

Miile de guri!

N-alegeai, străini şi neamuri,

Şi pe plac cânta tot insul –

Clocotea de chiu cuprinsul

Veselei păduri.

– „Tu erai?” Mă-ntrebi ca prostul!

Vorba din bătrâni:

Eu la chef ca-n marte postul.

Vinu-l beam din coji de-alună

Şi-azvârleam, de voie-bună,

Cu căciula-n câni.

Ba, şi-n ciur le-adusei apa,

Ca să fiu în rost,

Lemne le-am tăiat cu sapa –

Şi, sărind pe-o buturugă,

Am venit la voi în fugă,

Să vă spun ce-a fost!