Povestea căprarului - de George Coşbuc

8.0/10 - 200 de voturi
Povestea căprarului

Când ne-au respins de la movilă,

Căzurăm mulţi pe-aceste lunci.

Şi-ntreg un regiment atunci,

De ce-a văzut, a plâns de milă.

În şiruri strânse şi-mproşcând

Necontenit cu foc mulţimea,

Se da-ndărăt dorobănţimea,

Loc turcilor pe şes făcând.

Curgea şi mult şi iute focul,

Iar între-ai noştri şi vrăjmaşi

Erau cel mult optzeci de paşi

Dar noi lăsam cu palma locul.

Şi, iată-n urma tuturor.

Un biet căprar, având un frate

Ucis, s-opri să-l ia în spate,

Şi-apoi spre şir porni cu zor.

Dar, lunecând pe iarba udă

Fiind şi slab, căzu-n curând,

Iar noi strigam să intre-n rând;

El a rămas nevrând s-audă.

La ochi cu puşca l-am văzut,

Îngenuncheat acolo-n cale,

Trăgând spre-arapii ce din vale

Veneau mereu. O, n-am crezut

Că omul în mânie poate

S-azvârle aşa de mult omor,

Că plumbii-n deznădejdea lor

Curg râu! Dar azi le cred pe toate.

Iar noi ne-ndepărtam mereu,

Şi i-am strigat de-a multa oară

Că e nebun, că stă să moară,

Şi că-i păcat de Dumnezeu.

Nevrând să-l lase pe câmpie,

Şi să-l aducă neputând,

El sta cu mortul, dus de-un gând:

Străjer răzbunător să-i fie!

Dar turcii vin, tot vin, un roi,

Şi tot mai larg le e-n urmă pasul

Acum nici nu ne-aude glasul,

Acum el e pierdut de noi.

Treizeci de paşi mai au nizamii,

Au cincisprezece, zece-acum

Şi-aştepţi pe-ai tăi, plângând pe drum,

Tu, suflet pustiit al mamii!

Dar iată-l, cade! L-a lovit

Pesemne-un plumb din multa ploaie;

Pe spate-acum murind se-ndoaie,

Dar l-am văzut cum s-a învârtit

Spre frate-său, căzând deodată

Cu faţa-n jos, părând c-ar vrea

Să-l apere pe mort aşa

Şi-atunci coloana-naintată

A turcilor, sosind povoi,

I-a şi cuprins, urmându-şi goana,

Şi i-a înecat apoi coloana

Şi nu i-am mai văzut apoi.

Înfiorat şi-acum îmi bate

Cu jale inima, când scriu:

Strivit de turci, să mori de viu,

Veghind la capul unui frate!

Când ne-am retras pe-acele lunci,

Respinşi de turci de la movilă,

Un regiment întreg, de milă,

A plâns de ce-a văzut atunci!