Dragoste adevărată - de Mihai Eminescu

8.0/10 - 111 de voturi
Dragoste adevărată

Dragoste adevărată

De fecioară prea curată;

Tânără-ntineritoare,

Dragoste de fată mare;

Însă plină-i de durere

Dragostea cea de muiere,

De durere şi de haz,

De dulceaţă şi necaz;

Îndărătnică şi dragă

Cată ceartă ziua-ntreagă,

Iară seara se împacă,

Că tot ţie va să-ţi placă;

Dragostea de la muieri

E cu sare şi piperi,

Nu-i lihnită şi dulceagă,

Zi cu zi în foc te bagă,

E războinică, fierbinte

Şi cu capul fără minte;

Dragostea de la muiere

E ca fagurul de miere,

Dar un fagur pipărat,

Dulce când e supărat,

Că-i răstită şi cu toane,

Nedusă pe la icoane;

Ochii negri amândoi

Îţi dau pururea război,

Gura cea cu zâmbetele,

Tare-ţi poartă sâmbetele

Ş-acel drac cu mâni subţiri

Cu mânie în priviri

Tot mai scump pe zi ce merge…