1 Mai - de Vasile Alecsandri

8.0/10 - 137 de voturi
1 Mai

Acea zi mult frumoasă, cea zi de neuitare,

Când pentru-ntâia oară amorul înfocat

Ne-a strâns la sânu-i dulce cu-o dulce-mbrăţişare

Şi a depus pe frunte-ţi întâiul sărutat!

Acea zi mult iubită, când tu, prin o minune,

Mi-ai dat reînviere l-al dragostei altar,

Din suvenirul nostru în veci nu va apune,

Căci ea a fost hotarul trecutului amar!

Ea se împodobise cu-al primăverii soare

Şi se-ngâna voioasă cu frumuseţea ta,

Dar tu-mi păreai mai dulce şi mai încântătoare

Decât chiar primăvara care ne încânta.

O! cât erai atunce de albă şi frumoasă,

Când dorul tău, în ceruri zburând cu-al meu suspin,

A izvorât în ochii-ţi o rouă luminoasă

Şi te-a plecat pe sânu-mi ca floarea unui crin!

O singură minută a mea ş-a ta fiinţă

S-au întrunit în raiul fierbintei sărutări,

Dar din acea minută cereasca Providenţă

Ar face-o veşnicie de scumpe desfătări!

Atât era de mare a noastră fericire,

Că dacă moartea crudă, văzând cât ne iubim,

Voia atunci să curme a noastră vieţuire,

Am fi murit ferice, făr-a şti că murim!