10 Mai - de Vasile Alecsandri

8.0/10 - 182 de voturi
10 Mai

A venit din munţi un vultur

Şi ne-a zis: – „Români Eroi,

Ştiu un prinţ viteaz şi tânăr

Ce-ar veni cu drag la voi.

Dacă-l vreţi vi-l dau ca Vodă”.

Noi cu toţii: – „Să ni-l dai”.

Şi ne-a dat pe Vodă CAROL,

Într-o zi de 10 Mai.

Şi-a venit vulturul iară,

Şi ne-a zis: – „Popor Român,

Eşti viteaz, de ce mai suferi

Jugul unui neam păgân?

Fă-te liber, dezrobeşte-ţi

Mândra ţară care-o ai”.

Şi noi liberi ne făcurăm

Într-o zi de 10 Mai.

Vulturul venit-a iarăşi

Şi ne-a spus: „Popor Român,

Aţi luptat cumplit la Plevna

Duşi în foc de-al vostru Domn.

Vrednic e să-l faceţi Rege,

Într-o ţară ca în rai”.

Şi noi rege îl făcurăm

Tot în zi de 10 Mai.

Zece Mai ne-a fi de-a pururi

Sfântă zi, căci ea ne-a dat

Domn puternic ţării noastre

Libertate şi Regat.

Ridicaţi cu toţii glasul

De prin şesuri, de prin plai,

Să trăiască România

Ura! pentru 10 Mai!

Pergole retractabile