15 mai 1848 - de Vasile Alecsandri

8.0/10 - 179 de voturi
15 mai 1848

Fraţilor, nădejde bună! fiţi cu toţi în veselie!

Cerul însuşi ocroteşte scumpa noastră Românie!

Azi e ziua de-nviere a românului popor,

Care singur îşi urzeşte dulce, mândru viitor.

Priviţi cerul cum se-ntinde ca o mare-nseninată;

Priviţi soarele ce-aruncă o lumină înflăcărată;

Priviţi văile-nflorite, codrii, munţii înverziţi!

Cerul, soarele, pământul astăzi sunt împodobiţi;

Căci e ziua mult dorită, căci e zâna mult măreaţă,

Unde falnic se ridică România îndrăzneaţă!

Fraţilor, nădejde bună! azi, sub cerul fără nori,

Libertatea, România se-ntâlnesc pe câmpi de flori

Şi-nnoiesc în faţa lumii a lor veşnică-nfrăţire

Dup-o lungă, dureroasă şi fatală despărţire.

Fraţilor, nădejde bună! Viitorul ce urziţi

Va fi vrednic de trecutul a strămoşilor slăviţi!

Bărbăţia şi unirea între voi de-acum domnească,

Şi strigaţi în libertate: România să trăiască!