Călăreţul - de Vasile Alecsandri

7.0/10 - 182 de voturi
Călăreţul

Din Siret şi până-n Prut

Murgul apă n-a băut,

Iarbă verde n-a păscut,

De-a păscut în câmp vreodată,

A păscut iarbă uscată

Ş-a băut apă din baltă

Cu glod negru-amestecată.

Ţiu, ţiu, ţiu, murgule, zboară

Până la verde dumbrăvioară,

S-ajungem încă cu soare,

La Florica, dulce floare,

Că m-aşteaptă cu mâncare

Şi cu dulce sărutare.

Ţiu, ţiu, ţiu, murguţul meu,

Fugi în zbor ca dorul meu

Că eu, frate, bine-ţi vreau.

Calcă, murgule, lupeşte

Şi te-aşterne iepureşte,

Că zăresc în bătătură

Mândra mea cu mierea-n gură

Să-mi dea mie flori din sân,

Să-ţi dea ţie braţ de fân.