Cântecele lui Ştefan Vodă - de Vasile Alecsandri

8.0/10 - 162 de voturi
Cântecele lui Ştefan Vodă

Ştefan, Ştefan, Domn cel mare

Seamăn pe lume nu are

Decât numai mândrul soare!

Din Suceava când el sare,

Pune pieptul la hotare

Ca un zid de apărare!

Braţul lui fără-ncetare

Bate hoardele tătare,

Bate cetele maghiare,

Bate leşi din fuga mare,

Bate turci pe zmei călare

Şi-i scuteşte de-ngropare.

Lumea-ntreagă stă-n mirare,

Ţara-i mică, ţara-i tare

Şi duşmanul spor nu are.

……………….

Ştefan, Ştefan, Domn cel mare,

În Suceava cuibu-şi are

Ca un şoim voinic şi tare.

Din Suceava când el sare

Zi şi noapte, de călare,

Se bate-n patru hotare.

Pe tătari îi căsăpeşte,

Pe unguri îi pârjoleşte,

Şi pe turci îi risipeşte.

Iar pe leşi cu chica tare

Îi avântă-n spânzurare,

Şi-i înjugă ca să are!