Cositul - de Vasile Alecsandri

8.0/10 - 179 de voturi
Cositul

Faptul zilei se aprinde pe a dealurilor frunte,

Ş-un râu falnic de lumină se revarsă peste munte.

Iarba coaptă străluceşte, ea se clatină la vânt,

Ş-a ei umbră lin se mişcă în dungi negre pe pământ.

Iată, vin cosaşii veseli, se pun rând. Sub a lor coasă

Câmpul ras rămâne verde ca o apă luminoasă.

Unii brazdele răstoarnă, în căpiţi alţii le-adună,

Le clădesc apoi în stoguri şi cu stuh le încunună.

Mai devale-n cea dumbravă cu poiana tăinuită,

Unde umbra pare verde şi de flori e-mbălsămită,

Coasele sub teaca udă zinghenesc răsunător.

Din căpiţă în căpiţă dumbrăveancă saltă-n zbor.

Un flăcău, cosind deoparte, lângă-o tufă de sulcină,

Vede iarba încâlcită, frântă pe la rădăcină.

„Ce să fie? Cuib de fiară? O! minune!” zice el,

Şi, zâmbind, se pleacă iute de culege… un cercel!