Dorul II - de Vasile Alecsandri

7.0/10 - 195 de voturi
Dorul II

Frunză verde mărăcine,

Nimic se prinde de mine!

De când dorul m-a lovit

Minţile mi-au rătăcit;

De când dorul m-a cuprins,

Sufletul mi s-a aprins!

Sui în deal, cobor în vale

Şi-mi pierd ziua tot pe cale;

Valea sui, dealul cobor,

Îmi trec viaţa tot cu dor.

Puiculiţă, floare-n gură!

Când te văd în bătătură

Îmi uit plugu-n arătură

Sapa înfiptă-n curătură,

Şi las boii ca să pască,

Plugul să se ruginească

Şi sapa să putrezească.

Alei! puico, dac-ai vrea,

Patru pluguri aş dura,

Ţara-ntreagă aş ara.

Graiul dulce de muiere

Varsă-n suflet mângâiere

Şi dă omului putere

Ca să facă tot pe vrere.

Dar nu vrei, sărman de eu!

Şi eu mor de dorul tău!