Dridri - de Vasile Alecsandri

9.0/10 - 179 de voturi
Dridri

Era graţioasa,

Tânăra, frumoasa,

Vie pariziană cu mii de-ncântări.

Mica ei guriţă,

Ca o garofiţă,

Purta o comoară de dulci sărutări.

Dulcea veselie

Ce inima-nvie

Ca un soare veşnic lucea-n ochii săi.

Ea insufla iubire,

Plăcere, uimire,

Căci eră artistă în sufletul ei.

Prin orice mişcare.

Prin a sa cântare,

Prin a sa fiinţă, vesela Dridri

Semăna o floare

Cu mici aripioare

Ce zbura prin aer ca un colibri.

Cine n-a zărit-o

Şi n-a urmărit-o

Trecând în primblare câmpii Elizei?

Cine-a urmărit-o

Şi iar a zărit-o

Fără să dorească a fi dragul ei?

Parisul e mare!

Şi-n sânul lui are

Multe frumuşele, dalbe cât ai vrea;

Dar aşa dălbică,

Aşa frumuşică

N-a avut Parisul, nici n-a mai avea!

Multe ştiu să cânte

Şi voios să-ncânte

Noaptea în banchete pe iubiţii lor,

Dar ca dânsa cine

Ştia să închine

Cupa veseliei dulcelui amor?

Ca un dalb de lună,

Ca o veste bună

Ea veni pe lume într-un carnaval.

Şi râzând de moarte,

De relele soarte,

Ea cânta tot astfel pe al lumii val:

„Viaţa-i trecătoare,

Dragostea-i un soare,

Care luminează calea scurtei vieţi.

Mergeţi dar ca mine,

Cu fruntea-n lumini,

Voi ce treceţi plaiul dulcii tinereţi.

Cerul mult ferice

Ne-a trimis aice

Ca-mpreună vesel să călătorim,

Şi ne-a dat simţire,

Dor de fericire,

Inimă fierbinte ca să ne iubim.

Inima-mi e plină

De-amor, de lumină,

Şi vrea să iubească până ce-oi muri.

Sufletul meu râde,

Raiul se deschide,

Se deschide-n glasul veselei Dridri.”

Astfel de cântare

Cânta-n nepăsare

Draga copiliţă cu glas aurit.

Ea credea-n iubire

Şi în nălucire

Ca in cereşti daruri fără de sfârşit.

Nu ştia că-n lume

Cel mai dulce nume,

Cea mai scumpă floare, cel mai gingaş dor

Moartea le atinge

Şi curând le stinge

Cum se stinge-un fulger viu si trecător!

Sub o cruce tristă

Vesela artistă

Odihneşte-acuma singură-n mormânt.

Singură, tăcută.

Acum e pierdută

Într-un colţ de lume, sub negrul pământ!

Dalbe tinereţe,

Gingaşe frumseţe.

Cine putea crede că voi veţi peri!

Deşi n-o mai vede,

Nimeni nu crede

C-a putut să moară vesela Dridri!