La Veneţia mult duioasă - de Vasile Alecsandri

8.0/10 - 199 de voturi
La Veneţia mult duioasă

La Veneţia mult duioasă

Duios zboară gândul meu,

Când, în noaptea-ntunecoasă,

Pe simţirea-mi dureroasă

Se abate dorul greu.

Astfel pasărea rănită

De un şarpe otrăvit

Zboară, zboară obosită

Şi s-abate amorţită

Lângă cuibu-i înflorit.

O! Veneţio mult măreaţă!

Cine a putut gusta

A iubirilor dulceaţă

În poetica ta viaţă

Veşnic nu te va uita!

Te iubesc în a ta jale,

În veşmântul tău cernit,

Şi în gondolele tale

Ce se pierd printre canale

Ca un vis neisprăvit.

Te iubesc cu dor fierbinte

În frumosul tău trecut

Şi-n aducerea-aminte

Ale dragostelor sfinte

Ş-a fiinţei ce-am pierdut!