O noapte la Alhambra - de Vasile Alecsandri

8.0/10 - 181 de voturi
O noapte la Alhambra

În Alhambra strălucită

Mult vestită,

Unde sufletul uimit

Drăgălaş se desfătează

Şi visează

La trecutul fericit;

Pe o noapte-nseninată

Şi-nstelată,

Eram singur admirând

Peste marmorele dalbe

Raze albe

Din luceferi lunecând.

Dulce-a nopţilor făclie

Argintie

În Alhambra deştepta

Mii de umbre nevăzute

Şi tăcute

Ce pe rând se arăta,

Şi trecând printre coloane,

Prin saloane,

Veneau toate-a să-nchina

La frumoasa lor regină

Ce-n lumină

Tainic, lin se legăna

Astă fantasmă gingaşă,

Drăgălaşă

Ca un zâmbet de copil,

Era falnica sultană

Africană,

Fiică a lui Boabdil,

Linda-Raia, pentru care

Mic şi mare

Sufletul său ar fi dat,

Pe când dalba-i tinereţe

Şi frumseţe

Încântau acest palat.

Acum Linda în tăcere,

Cu durere

Se uita l-a ei surori,

Şi-n a Leilor fântână

A sa mână

Arunca plăpânde flori,

Iară umbrele uşoare,

Zâmbitoare,

Privind floarea ce cădea,

Pe-a fântânei apă lină,

Cristalină,

Se pleca, se oglindea.

Dulce era acea noapte

Fără şoapte

Pe-al Andaluziei plai!

Când deodată-o armonie

Serafie

Răsuna viu în sarai.

O duioasă biulbiulină

Din grădină

Începuse a cântă,

Ş-al ei cântec de iubire

Cu uimire

Linda-Raia-l asculta.

Toate umbrele-ncântate,

Adunate

Sub al lunii dulce foc,

De mâni gingaş se luară,

Se-nşirară

Iute vesel pentru joc,

Şi-n Alhambra nesonoră

Ele-n horă

Începură-a se-nvârti

Cu-o mişcare graţioasă,

Luminoasă

Care minţile-mi răpi.

Fiecare dintre ele

Blând la stele

Se uita, jucând uşor,

Şi steluţele uimite,

Neclintite,

Vărsau raze-n ochii lor.

Toate-n horă vesel prinse

Şi cuprinse

De-ale danţului beţii,

Răspândeau luciri uşoare

Zburătoare

Ce săltau prin galerii;

Şi din horă, din zburare,

Fiecare

Cu-o zâmbire saluta

Pe-a saraiului regină

Ce-n lumină

Danţul repede-l purta.

Dar o rază aurită,

Răzleţită

Din a zorilor cununi.

Străluci ca o săgeată

Deodată

Printre-a nopţii dulci minuni,

Şi ghirlanda de fecioare

Zâmbitoare,

Învârtindu-se voios,

Se-nălţa pană la stele,

Şi cu ele

Peri ca un vis frumos!