Român Grue Grozovanu - de Vasile Alecsandri

7.0/10 - 142 de voturi
Român Grue Grozovanu

Sus, pe câmpul Nistrului,

Sub poalele cerului,

La coada Ialpăului

Unde fată zmeoaicele

Şi s-adun’ zărnoaicele,

Şi s-adap’ leoaicele,

Multe-s, frate, şi mai multe

Corturi mari, corturi mărunte!

Iar în chiar mijlocul lor

Nalţă-se un cort de covor,

Un cort mare şi rotat,

Poleit şi narămzat,

Cu ţăruşi de-argint legat,

Parcă-i cort de împărat!

Dar înăuntru cine şede?

Dar în el cine se vede?

Ghirai hanul cel bătrân

Cu hamger bogat la sân.

Mulţi tătari stau împrejur

Cu ochi mici, ca ochi de ciur,

Şi stau toţi îngenuncheaţi

Pe covor cu perii creţi.

Iar la uşa cortului

Sub stejarul mortului,

Este-un biet român legat,

Legat strâns şi ferecat

Ca un mare vinovat.

Român Grue Grozovanul,

Român Grue moldoveanul

Care-a sărăcit pe hanul.

Doi tătari ţeapa-i gătesc,

Doi amar mi-l chinuiesc,

Dar el cântă-n nepăsare

Parcă-ar fi la masă mare,

Şi dă semn de veselie

Parcă-ar fi la cununie!

Iată mârzăciţele

Şi cu tătăriţele

Că la hanul năvălesc

Şi cu toate aşa-i grăiesc:

„Alei! Doamne han bătrân

Cu hamger bogat la sân!

Fă cu Grue ce vei face

Sufletul să ni se-mpace,

Că de când s-a ridicat

Şi-n Bugeac Grue-a intrat,

Mulţi tătari el ţi-a stricat

Şi tătarce-a văduvit,

Fete mari a bătrânit,

Bugeacul l-a pustiit,

Bugeacul pe jumătate

Şi Crâmul a treia parte!”

Ghirai hanul cel bătrân

Trage pala pe la sân

Şi cu glas crunt de păgân

Zice lui Grue român:

„Alei! Grue viteaz mare!

De la mine n-ai iertare.

Spune încalte-adevărat

Mulţi tătari tu mi-ai stricat?”

„Alei! Doamne han bătrân,

Lasă cel hamger la sân,

Că eu sunt pui de român

Şi nu-mi pasă de-un păgân!

De-i iertare sau de nu-i,

Tot cu dreptul vreau să-ţi spui

Că de când m-am ridicat

Şi-n Bugeac eu am intrat

Mulţi tătari, zău, ţi-am stricat

Şi tătarce-am văduvit,

Fete mari am bătrânit

Şi Bugeac am pustiit,

De bahmeţi l-am sărăcit,

Bugeacul pe jumătate

Şi Crâmul a treia parte.

Iar Nistrul când l-am trecut,

Pod pe dânsul am făcut

Ca să duc, să car la noi

Averile de la voi;

Să duc care mocăneşti

Cu copile mârzăceşti

Şi cu roabe tătăreşti.

Alei! Doamne han bătrân,

Lasă cel hamger la sân

Şi-mi dă moarte de român,

Nu-mi da moarte de păgân,

Las’ să mă mărturisesc

Şi de suflet să-mi grijesc

La un popă creştinesc

Care zice din psaltire

În cea sfântă mănăstire,

Că mult sunt eu vinovat,

De păcate încărcat;

C-am curvit cu sora ta

Ş-am răpit pe fiica ta,

Ş-am ucis pe frate-tău,

Viteaz mare cât un leu,

Care-a fost duşmanul meu!”

Ghirai hanul cel bătrân

Uită hamgerul la sân,

Şi cu glasul oţerit

Pe loc a şi poruncit

La mârzaci de cei mai mari

Şi la cincizeci de tătari

Pe Grue să-l ducă-ndată

La cea mănăstire naltă!

II

Tătărimea purcedea

Şi pe Grue mi-l ducea

La cel popă creştinesc,

Sfânt cu chipul omenesc,

Care zice din psaltire

În cea sfântă mănăstire;

Dacă vedea şi vedea,

Grue vreme nu pierdea,

Două cruci numai făcea,

Doamne-ajută! el zicea,

Bardă-n mână apuca

Şi-n tătari se arunca

Ca un vânt înviforat

Într-un lan de grâu uscat.

„Aman!” ei cu toţi răcneau

Şi din faţa-i toţi piereau!

Dacă vedea şi vedea,

El în grabă se ducea

Chiar la grajdul hanului,

Hanului tătarului.

Când la grajd el ce zărea?

Un bahmet ce tot sărea,

Un căluţ cam pătrăţel,

Ieşea-n vară cincărel.

Grue mi-l apropia;

Mâna-n coamă că-i punea

Şi-n podele-l azvârlea,

Aşa cal nu-i trebuia!

Dar colo, cât colo, în fund,

Iată-un negru cal rotund,

Care soare n-a văzut

De când mă-sa l-a făcut.

La el Grue se ducea,

Mâna-n coamă că-i punea,

Din loc nici că mi-l clintea!

Aşa cal îi trebuia.

El afară mi-l scotea,

Frumuşel mi-l înşeua,

Înşeua şi-l înfrâna

Şi pe ochi îl săruta

Şi pe dânsul s-arunca.

Trei dezbinuri că mi-i da,

Scântei verzi din ochi îi da,

Şi deodată s-arăta

Chiar la uşa cortului

Sub stejarul mortului.

Ghirai han cât îl vedea,

Ofta greu şi mi-i zicea:

„Alei! Grue, viteaz mare!

De la mine ai iertare,

De vrei numai să te prinzi

Negrul meu să nu mi-l vinzi,

Să nu-l vinzi la ungurean,

Nici la turc ţarigrădean.

Să nu-l vinzi nici la litean,

Că liteanu-i om viclean.

Ci să-l vinzi la un român,

Că-i om drept şi bun stăpân

Şi de mână mai dănos

Şi de suflet mai duios.

El pe negrul de-a avea,

Tot de nunţi mi l-ar ţinea.

Eu la dânsul l-oi vedea

Ori la nunţi, ori la război,

Când ne-om lupta noi cu voi.

El că mi l-ar dărui

Sau că i l-oi cumpăni

De trei ori cu venetici,

Venetici de câte cinci.”

Român Grue cam râdea

Şi din gură răspundea:

„Alei! mări, han bătrân!

Ori nu ştii că sunt român?

De-s român, sunt frate bun

Cu-orice cal viteaz nebun!

Iar de ai bahmeţi fugari

Şi de ai voinici tătari,

Bahmeţi iuţi să mă gonească,

Tătari crunţi să îndrăznească.

Dă-le voie, dă-le ştire

După mine să se-nşire

Şi s-alerge să m-ajungă

Pe câmpia astă lungă.”

III

Ghirai hanul semn dădea,

Tătărimea purcedea

Pe cel câmp nemărginit

Cu negară învelit

Şi cu troscot acoperit.

Tătărimea se-nşira

Şi fugind se răsfira

Câte unul, unul, unul

După negrişor nebunul,

Negrişor fugea, fugea,

Cum se fuge nu fugea,

Ci sărea tot iepureşte

Ş-alerga tot ogăreşte

Nechezând tot voiniceşte.

Alei! voi tătari păgâni,

Vi s-a stins ziua de mâini!

Iată Grue dă-napoi

Şi s-aruncă printre voi

Ca un vânt înviforat

Într-un lan de grâu uscat;

Şi cu negrişor nebunul

Vă ia unul câte unul

Şi din fugă vă coseşte

Şi vă taie chip snopeşte

Şi de-averi vă curăţeşte

Şi de boală vă scuteşte

Şi vă lasă-n urma lui

Ca momâi de-a câmpului!

Apoi Grue se porneşte

Şi-n Moldova se iveşte

Ca un soare ce-ncălzeşte,

Încălzeşte şi rodeşte,

Că mult bine-n lume face

Sufletul să şi-l împace.

Creştinează

Şi botează,

Da de fin

Câte-un tretin

Şi de fină

O tretină.

Şi cunună fete mari,

Fără grijă de tătari,

Şi ridică mănăstiri

Pentru timp de năvăliri,

Iar pe negru sprintenel

Îl face frate cu el,

Că românu-i frate bun

Cu-orice cal viteaz nebun!