Ştefan Vodă şi şoimul - de Vasile Alecsandri

8.0/10 - 149 de voturi
Ştefan Vodă şi şoimul

Ş T E F A N

Şoimule, şoimuţ uşor,

Fă-te roată sus în zbor.

Ce se vede la hotare

De s-aude zgomot mare?

Ş O I M U L

Ştefane! viteazul meu!

Zău! de altul c-ar fi rău,

Iar de tine mult e bine

Că tu eşti şoiman ca mine.

De jur împrejurul tău

Năvălesc duşmani mereu,

Te calc ungurii făloşi

Şi lifteni necredincioşi,

Te calc hanii tătăreşti

Şi urdiile turceşti!

Ş T E F A N

Las’ să vie, las’ să vie

Să se dea pradă mie!

Moartea-i paşte ca o turmă,

Păcatu-i mână din urmă.

Mulţi au mai venit la noi,

Puţini s-au dus înapoi,

Că-s român cu patru mâini

Şi am leacuri de păgâni:

De tătari am o săgeată,

De turci pala mea cea lată,

De lifteni un buzdugan

Şi de unguri un arcan.