Strofe lui C. Negri - de Vasile Alecsandri

8.0/10 - 171 de voturi
Strofe lui C. Negri

I

Prietenul meu Negri, iubit şi dulce frate,

Îţi scriu aceste strofe din locuri depărtate

În care-odinioară, ca mine călător,

Lăsând a ta gândire în tainicul ei zbor

Adeseori ca mine ai stat culcat pe maluri,

Cu sufletu-ţi în ceruri, cu ochii tăi pe valuri.

II

În orice parte a lumii străin eu mă găsesc,

Îmi place, sunt ferice la tine să gândesc,

Şi-n orice întâmplare a vieţii mele-mi place

La gândurile mele părtaş de a te face,

Căci din copilărie cu tine m-am deprins

Să-mpart orice simţire de care sunt cuprins.

III

De mă munceşte dorul când îmi aduc aminte

De vremile trecute a dragostei fierbinte:

De simt a mele lacrimi curgând încetişor

Când se deşteaptă-n mine al ţării gingaş dor,

Dureri sau veselie, orice vie simţire

M-apropie de tine cu-o dulce înfrăţire.

IV

Acum, pe malul mării, la umbră stând culcat,

În liniştea adâncă şi-n visuri cufundat,

Privesc trecând mulţime de vase călătoare

Ce lunecă pe valuri ca lebede uşoare,

Şi gându-mi le urmează sub cerul fără nori,

Ca paserea pribeagă ce cată-un cuib de flori.

V

El merge să revadă acele mândre plaiuri,

A tinereţii noastre armonioase raiuri,

În care, ca şi tine, o! scumpe frăţior,

Simţit-am al meu suflet ferice, iubitor,

Crescând în înflorire sub al iubirii soare

Şi culegând a lumii plăceri încântătoare.

VI

Se duce el în grabă ş-opreşte zborul său

Pe unde-odinioară trecut-am tu şi eu,

Dar mai ales îi place uimit să se închine

Acelor două ţărmuri de suvenire pline,

Napoli, Veneţia, poetice surori

Ce-n inimile noastre deşteaptă dulci fiori

VII

O! Negri, scumpe frate! Cât vom trăi în lume

Cu multă-nduioşire şopti-vom aste nume,

Şi câte ori în viaţă cu drag le vom şopti,

Cu drag unul la altul frăţeşte vom gândi,

Căci între două inimi mai strânsă e unirea

Când ele deopotrivă au cunoscut iubirea.

VIII

Trec anii cu grăbire pe calea scurtei vieţi!

Se veştejeşte floarea frumoasei tinereţi.

Dar sufletul nu-ţi pierde a sale daruri sfinte.

El veşnic are viaţă şi îţi aduce-aminte

De oricare simţire, de oricare cuvânt

Ce l-au făcut să afle chiar cerul pe pământ.

IX

Aşa pe veşnicie va sta întipărită

În sufletele noastre icoana mult slăvită

Acelei ce în lume au fost îngerul meu!

Şi ora tristă-n care, zburând la Dumnezeu,

Ne-au dat cea de pe urmă a sa dulce privire,

Unind mâinile noastre în veşnică-nfrăţire!