Visurile - de Vasile Alecsandri

9.0/10 - 182 de voturi
Visurile

Scumpă, albă lăcrimioară!

Vezi tu roua de pe flori

Cum luceşte ş-apoi zboară

De se schimbă-n negri nori?

Astfel gingaşa lucire

Din ochi dulci, veselitori,

Trist în lacrimi de mâhnire

Se preface-adeseori!

Câte inimi înflorite

La lumină vesel zbor,

Şi deodată vestejite

Fără vreme cad si mor!

Câte visuri de iubire,

Dulci a inimii comori,

Trec, se sting ca nălucire

Şi ca fulgeri trecători!

Asta-i legea crudei soarte,

Lege făr’ de mângâieri!

Azi e viaţă, mâni e moarte,

Azi plăcere, mâni dureri!

Fericit care-mplineşte

Visul său pe-acest pământ!

Fericit care iubeşte

Pân-a nu cădea-n mormânt!

Căci iubirea din junie

Schimbă lumea-n vesel rai,

Şi cu sufletul reînvie

In cerescul dulce plai!