Consultul - de Gheorghe Asachi

7.0/10 - 197 de voturi
Consultul

Dineoară-n sat la ţară

Un boier pătimea mult,

Încât din jur s-adunară

Doftori doi la un consult:

Din Cotnar, domnul Mergrău,

Iar Binmerg de la Hârlău.

Cel din urmă-ncredinţa

Că boierul va scăpa,

Când întâiul da parolă

Că boierul cu-a lui boală

Va purcede împreună

Unde moşii se adună.

Dezuniţi la-nvăţătură,

Îmbii scriu două reţete,

Dar boierul cu-acea cură

Nu putu să se îndrepte.

Deci pe când îl îngropa,

Doftorii se disputa.

Zicea unul: S-au trecut

Precum am fost prevăzut.

Altul, în rostul latin,

Au vădit chiar adevărul:

De mi-ar fi urmat deplin,

Sănătos era boierul!

Pergole retractabile