Lupul şi mielul - de Gheorghe Asachi

7.0/10 - 153 de voturi
Lupul şi mielul

Orice face cel mai mare,

Dreptate-n toate are,

Precum vom videa aice

Din o fabulă ce-oi zice.

Un miel foarte însetat

S-adăpa în râu curat,

Unde lupul, cătând pradă,

Începu cu mielul sfadă,

Zicându-i cu rost turbat:

Ori de ce mă înfruntezi

Şi să turburi cum cutezi

Limpedea mea băutură?

I-au zis mielul: Doamne, iartă,

La mânie nu te-ntartă,

Mai ales dacă ai vrea

Să-nţelegi măria-ta

C-apa din sus cură-n vale

La şerbul măriei-tale;

Şi s-o turbur eu nu pot

Cu piciorul, nici cu bot!

Mi o turburi şi-acum iară,

I-au zis cruda acea fiară;

Ştiu că-n anul cel trecut

Tu de lupi ai zis bârfele!

Cum puteam să zic acele,

Când n-am fost încă născut?

Crede, doamne, că ş-acuma

Eu sug lapte de la muma.

De n-ai fost tu, apoi, zău,

Au fost un frate al tău.

Nici un frate eu nu am.

Aşadar, ţ-au fost vrun neam,

Că toţi câni, păstori şi oi

Bat din veci rebel cu noi!

Zicând ceste, îl îmbrâncă

Şi îl duce la pădure,

Unde, fără să-l înjure,

Îl despoaie şi-l mănâncă.