Oaia şi mielul - de Gheorghe Asachi

9.0/10 - 171 de voturi
Oaia şi mielul

Spunea mielului odată

Maica oaia: Fătul meu,

Eu sunt foarte întristată

Cugetând la traiul tău.

Ah, păstorul te va prinde,

Abia gras te-i face un pic,

Şi la măcelar te-a vinde,

Ce călău altfel i zic.

Depărtat de l-a ta mumă,

Acii cruzi şi răi tirani

Te despoaie, te zugrumă

Şi te vând apoi pe bani.

De-altă parte se invită

Lupul, ce-i cu dânşii văr,

Ca şi el să te înghită

Cu ciolane şi cu păr.

C-un cuvânt, fără-ndurare

Toţi pre tine te urăsc,

Ş-abia traiul îţi răsare,

Iacă-ndată îl răpesc!

Chiar în contra însuşi firii,

Mai bătrână eu fiind,

Tocmai-n miezul omenirii,

Tinerel te văd pierind.

Însă mielul, c-umilinţă,

Zis-au: Maică, al meu odor,

Cea mai mare a mea dorinţă

Este tânăr ca să mor!

Decât asta, a mea soartă

Fi-v-atunce mult mai grea,

Dacă-ntâi aş vede moartă

Pe duioasa maica mea.