Soarele şi negura - de Gheorghe Asachi

9.0/10 - 122 de voturi
Soarele şi negura

Prin tăria cea azură

Trecând soarele de vară,

A lui rază-aşa căldură

Săgetat-au peste ţară,

Că apele a unui lac

Toate-n aburi se prefac.

Deci aceste-aburele

Ajungând la-naltul lor,

Uitând chiar, ca inimi rele,

Cui datoare-s cu noroc,

S-aduna, se îndesa,

Ca-nchegându-se în nor

Doar să poată-ntuneca

Pe-a lor binefăcător.

Însă-atuncea dreptul soare

La-njosita cea estime

Zisu-i-au: Uitat-ai oare

Cum ajuns-ai la-nălţime?

Pentru-asemenea trufie

Vei simţi a mea urgie!

Deci îndată a sale rază

Cu putere scânteiază,

Norul, umbra au pierit,

Negura iar se desface,

Şi de unde s-au suit

În tinos lac iarăşi zace.