Bărbatul cu trei femei - de Alecu Donici

9.0/10 - 115 de voturi
Bărbatul cu trei femei

Un om poznaş au fost schimbat

Vro trei femei cu cununii,

Fiind tustrele încă vii.

Dar acolo era un aspru împărat,

La care, cum au mers asemene ştiinţă,

Au şi găsit de cuviinţă

Ca pentru aşa faptă,

Pe om să-l dea sub judecată;

Iar spre mai aspră înfrânare,

Judecătorilor au pus el înainte

Să fie cu luare-aminte

Şi să închipuiască pedeapsa cea mai mare

Unei asemene de pildă rea urmare;

Că la de împotrivă, el hotărât era

Pe toţi a-i spânzura.

(Asemene un împărat

Nici pe la noi n-ar fi stricat.)

Judecătorii văd că nu-i de şuguit;

Să hotărască drept ei mult s-au sârguit,

Şi numai Dumnezeu de sus i-au luminat,

Căci socotinţa lor aceasta au urmat:

Ca omului să dea femeile tustrele,

Îndatorându-se de a trăi cu ele.

Norodul însă s-au mirat

Pentru asemene prea slabă hotărâre,

Şi sigur toţi au aşteptat,

Pe vrun judecător să vadă spânzurat.

Dar n-au trecut nici patru zile

Şi s-au împrăştiet prin ţară auzire:

Că cel cu trei femei bărbat,

De răul lor s-au spânzurat,

Şi de atunci în acea ţară,

Cu trei mai nime nu se-nsoară.

Pergole retractabile