Înfiinţarea fabulei - de Alecu Donici

7.0/10 - 173 de voturi
Înfiinţarea fabulei

                        În palat la împărat,

                        Adevărul, gol din fire,

                        Fără veste au intrat.

                        La a lui aşa privire

                        Împăratul au strigat:

                        – Cine eşti? Cum îndrăzneşti,

                        Gol, aici, să te iveşti?

                        – Adevărul sunt.

                        – Ce vrei?

                        – Vreau să-ţi spun a mea părere:

                        Tu nicicum nu ai durere

                        Pentru pământenii tăi;

                        Cei mai mari te măgulesc

                        Şi norodul jefuiesc;

                        Legile îţi sunt călcate…

                        – Ieşi afară! Ieşi afară!

                        Golule neruşinate!

                        Daţi-l uite jos pe scară!

                        Iată cum fu primit

                        Adevărul dezgolit;

                        El, oftând, se depărtară.

                        Dar a lui dorinţă bună

                        Un alt chip i-au arătat.

                        Adevărul mai pe urmă

                        Iar au mers la împărat,

                        Însă nu gol, ci-n veşminte

                        Împrumutate la minte

                        Şi, cu aer de respect,

                        Au vorbit frumos, încet.

                        Împăratul, în mirare,

                        I-au dat toată ascultarea;

                        L-au pătruns, l-au înţeles,

                        Şi îndată au ales

                        Alţi miniştri, altă curte,

                        Au făcut prefaceri multe,

                        Trebile au îndreptat

                        Ş-au fost binecuvântat.