Inelul şi năframa - de Vasile Alecsandri

7.0/10 - 138 de voturi
Inelul şi năframa

I

Fost-au, fost un crăişor

Tinerel, mândru fecior

Cum e bradul codrilor

Sus, pe vârful munţilor.

De soţie şi-a luat

O copilă din cel sat,

Copiliţă româncuţă,

Toţi vecinilor drăguţă:

Cu chip dulce luminos,

Cu trup gingaş mlădios

Cum e floarea câmpului

În lumina soarelui.

Iată lui că i-a sosit

Carte mare de pornit

La tabără de ieşit.

El în suflet s-a mâhnit

Şi din gură a grăit:

„Draga mea, sufletul meu,

Ţine tu inelul meu,

Pune-l în degetul tău.

Când inelu-a rugini

Să ştii, dragă, c-oi muri!

„De mă laşi plângând acasă,

Na-ţi năframa de mătase

Pe margini cu aur trasă.

Aurul când s-a topi,

Să ştii, frate, c-oi muri!”

II

El pe cal a-ncălecat

Şi pe drum a apucat.

Mers-a el până la un loc

Ş-a aprins un mare foc

În mijlocul codrului,

La fântâna corbului.

Mâna-n sân el şi-o băga,

La năframă se uita…

Inima-i se despica!

„Dragii mei, ostaşii mei,

Puişori viteji de zmei!

Staţi pe loc de ospătaţi

Şi la umbră vă culcaţi.

Eu sunt gata de plecat,

Acasă că mi-am uitat

Paloşul cel rotilat

Pe-o masă verde-aruncat”.

Îndărăt el a pornit,

C-un voinic s-a întâlnit,

C-un voinic cu calul mic:

„Noroc bun, tânăr voinic!

Ce veste, de unde vii?”

„Dacă vrei, Doamne, s-o ştii,

De altul poate-ar fi bine,

Dar e rău ş-amar de tine!

Tatăl tău că s-a sculat,

Ţara-ntreagă ne-a călcat

Până ce mândra ţi-a aflat

Şi pe dâns-a aruncat

Într-un tău adânc şi lat!”

„Na, voinice, calul meu

Să mi-l duci la tatăl meu.

De-a întreba unde sunt eu,

Tu să-i spui că eu m-am dus

Pe malul apei, în sus

Şi că-n apă m-am zvârlit

La copila ce-am iubit.”

III

Tatăl său ţar-a sculat,

Tău-ntreg de l-a secat

Şi copiii şi-a aflat

Amândoi îmbrăţişaţi,

Pe nisip galben culcaţi,

Amândoi senini la faţă

De păreau că sunt în viaţă.

Atunci craiul s-a căit,

În mătase i-a învelit

Şi-n biserică i-a dus

Şi-n două racle i-a pus,

Racle mândre-mpărăteşti

Purtând semne latineşti.

Şi pe dânsul l-a zidit

În altar, la răsărit,

Pe ea-n tindă l-asfinţit!

Iar din el, frate, a ieşit

Un brad verde, cătinat,

Pe biserică plecat.

Şi din ea o viişoară

Înflorită, mlădioară

Ce din zori şi până-n seară

Pe biserică s-a întins

Şi cu bradul s-au cuprins!

…………….

Tună, Doamne, şi trăsneşte,

Tună-n cine despărţeşte

Dulcea dragoste-nfocată

De-un fecior şi de o fată.